Genitivapostrof ger dagsböter

Jensen’s Bøfhus blev nyligen anmälda för olovlig användning av genitivapostrof. Denna anmälan är endast en i mängden av apostrofärenden som varje dag väller in. Språkpolisen fruktar att fokus försvinner från allvarliga förbrytelser.

Restaurangkedjan Jensen’s Bøfhus är känd för låga priser och sin barnvänliga atmosfär. Men samtidigt skickar den ut en signal om likgiltighet gällande språkliga samhällsregler. Det menar Folkfronten för Intelligenta Svenskar (FIS), som nyligen lanserade en stor kampanj för återupprättandet av språklig värdighet.

“FIS vill skicka ut en tydlig signal till svenskarna om att vi tror på ett samhälle utan cyniska anglicismer och annan ovärdig hantering av det svenska språket,” förklarar FIS kontaktperson, Bertil Brand, som själv anmält uppsalaföretagen Bruun’s Galleri och Werner’s Grill för överträdelse av apostrofparagrafen (§21 i lagen om språklig kommunikation, red.).

Kräver att straffen höjs

Bertil Brand är dock inte nöjd med möjligheterna att Jensen’s Bøfhus slipper undan med dagsböter. “Det är helt enkelt för lätt”, säger han. “Vi har redan sett exempel på företag som byter ut skyltar och ändrar texten i annonser och på hemsidor – men så fort fallet är avslutat dyker de gamla skyltarna upp igen. Dagsbötesstraffen är helt enkelt för låga”, hävdar Brand, som menar att yttrandeförbud är en bättre lösning.

“Det finns ett avsnitt i censurparagrafen (§42, stycke 22 i lagen om språklig kommunikation, red.), som hanterar förseelser av särskilt grov karaktär, och här är straffpåföljden yttrandeförbud i 6 till 12 månader”, förklarar Brand som hoppas att FIS kampanj kommer att påverka politikerna till en lagändring.

Lugnt i biffhuset

På Jensen’s Bøfhus är man överraskade men inte oroliga över anmälan. Den svenska kommunikationschefen Heidi Jansson de Silencio känner inte igen FIS bild av familjerestaurangen.

“FIS jämför oss med regelrätta språkignoranter som gör allt för att bryta mot lagen men såna är vi ju inte. Om det visar sig att vi gör något olagligt tar vi självklart bort apostrofen”, lovar de Silencio.

Hon är övertygad om att Jensen’s Bøfhus slipper straff. “Med genitivapostrofen signalerar vi öppenhet gentemot den internationella marknaden”, förklarar hon och hänvisar till möjligheten till straffbefrielse om en överträdelse kan grundas på humanitära, militära eller säkerhetsmässiga skäl (språklagen §1, stycke 2).

Utnyttjande av polisens resurser

Ordföranden på polisens avdelning för efterforskning av språklig kriminalitet, Ulla Winberg Wahlberg, vittnar om en enorm arbetsbelastning i kölvattnet av FIS kampanj. Hon bekräftar att nästan alla ärenden handlar om överträdelser av apostrofparagrafen.

Winberg Wahlberg understryker att man självfallet tar alla anmälningar på stort allvar men är samtidigt rädda för att den stora mängden apostroffall flyttar fokus och resurser från allvarliga förbrytelser.

“Sms-språk florerar fritt överallt i samhället men vi har helt enkelt inte resurser till att hantera det”, beklagar hon.


Översättning: CE översättningsbyrå

[social_warfare]

Strid om ord splittrar lingvister

Ett helt vanligt ord blev i helgen föremål för en dramatisk konflikt bland svenska lingvister. Påståendet om att ordet ”uggla” inte, som hittills antagits, är

Finska – det nya världsspråket?

”Har tiden kommit för det finska språket att intaga platsen som ett världsspråk?” Det är uppenbart att det är svårt att besvara en sådan fråga

error: Innehållet är skyddat!