Svenska kennelklubben kräver barnomsorg

Barnomsorg, rätt till hundens första sjukdag och valpbidrag. Det är målen för Svenska kennelklubben som förhandlat med regeringen under de senaste veckorna om att säkra hundägare för framtiden. ”Vi kommer inte att finna oss i någon diskriminering”, menar ordföranden för SKK.

När en liten ny svensk kommer till världen kan föräldrarna se fram emot en ekonomisk avkastning i form av barnbidrag. Sedan kan de få barnet passat på ett dagis, och om barnet blir sjukt har föräldrarna rätt att vara hemma och passa det.

Det är förmånerna för alla svenska småbarnsfamiljer medan hundägare inte får samma privilegier. Det vill Sveriges största organisation för hundägare, Svenska kennelklubben (SKK) nu ändra på.

”I ett samhälle som främjar alternativa familjeformer, kan det helt enkelt inte passa att denna typ av diskriminering existerar”, uttalar ordföranden för SKK, Sten Schaefer.

Straffas för att välja bort barn

SKK arbetar med att tillvarata svenska hundägare och hundars intressen och anser därför att det är hög tid att införa incitament för att ge människor lust att bli hundägare.

”Låt oss se det i ögonen – politikerna belönar människor för att skaffa barn medan som hundägare negligeras”, säger Sten Schaefer och tillägger att hunden utgör ett viktigt bidrag till samhället i form av “till exempel pinnhämtning”.

Han får stöd av en styrelsemedlem i SKK, Carina Spets, som är singel och ”mamma” till tre handhundar av rasen Chinese Crested Powder Puff:

”Varför ska jag straffas för att ha valt bort människobarn till förmån för mina hundar? Jag befinner mig i samma situation som många barnfamiljer, där jag ska ha en stressig vardag och gå till jobbet, planera mat och körningar till och från aktiviteter.”

Mer kvalitetstid med hundarna

Under de senaste veckorna har SKK hållit möten med regeringen för att få hundägarnas behov inarbetade i kommande budgetarbete.

Helt konkret rör det sig om att införa offentlig barnomsorg till hundägare, som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, hundens första karensdag samt valpbidrag. Bidraget ska regleras utifrån satsen om barnbidrag och ges under hundens första tre levnadsår, vilket motsvarar 21 människoår.

Enligt Carina Spets kommer förslagen innebära mer livskvalitet hos de mer än 350 000 hundägarna i Sverige.

”Vi kommer alla att få mer tid över, så att vi kan få mer kvalitetstid och inte bara kvantitetstid med våra viftande guldklimpar.”

En talesman för regeringen bekräftar att det förekommit förhandlingar med SKK men att dessa dock ligger stilla för ögonblicket på grund av riksdagens sommarledighet.


Översättning: CE översättningsbyrå

[social_warfare]
error: Innehållet är skyddat!