Svenskt forskarteam upptäcker hur man får tyst på jobbiga människor

Forskare från psykologiska fakulteten på Göteborgs Universitet lade idag fram resultaten från en tio år lång utredning av det bästa sättet att lösa det uråldriga problemet med att få tyst på jobbiga människor.

Pub-besökare från hela Sverige väntade idag ivrigt framför tv- och radioapparater när resultaten av studien – som inbegrep över 12 000 intervjuer med bland annat 400 psykologer, 300 socialarbetare, 259 hyresvärdar, 3 popstjärnor och en skådespelerska – presenterades för en ivrig värld.

Forskarteamet spenderade studiens första två år med att ta fram en metod för att avgöra det optimala sättet att få tyst på en jobbig person. Under det tredje året gick man igenom redan tillgängligt material, inklusive romaner och historiska skildringar, med anknytning till irritation i allmänhet, och hur man bäst hanterar den.

Sedan, under de nästföljande sju åren, besökte forskarna olika platser där den här typen av irritation är vanligt förekommande (sjukhus, pubar, tågstationer, etc.), och observerade tillbuden som inträffade. Man tog utifrån dessa observationer fram laboratorieexperiment, och som en sista etapp i studien hyrde man in skådespelare för att ta experimenten till ”verkligheten”.

Det har varit ett stort mediauppbåd kring rapporten, där var och en av de stora tidningarna har haft sin egen uppfattning om vilken metod som skulle förklaras vara den bästa. Göteborgsposten satsade på ”Tydlig förklaring med bakomliggande förståelse”, SvD gick hårt in för ”Våldsamt skrikande”, Aftonbladets ledare kom fram till att om man var irriterad på folk så berodde det på att man inte förstod deras syn på saker och ting, och att den enda lösningen på problemet var att vara otroligt tråkig, och Expressen valde ”Ignorera dem”.

Forskarteamet kom dock fram till, till tidningarnas förtret och gemene mans glädje, att det enda sättet att få tyst på en jobbig människa är ”Gurkmacka med ost” – effektivt i 84 procent av alla fallen.

[social_warfare]

Hissregler

Det finns oskrivna regler som alla som åker hiss följer vare sig de vet det eller ej. Det här är inget som gäller enligt lag,

error: Innehållet är skyddat!