Välutbildade vita män: Vi är också offer!

Förmögna, vita män med långa utbildningar skapar stödgrupp. Vi kräver respekt och rättigheter, säger de.

Det började som ett seminarium med titeln ”Kön, kamp och kultur” på Uppsala Universitet men slutade med Sveriges första stödgrupp för rika, välutbildade och etniskt svenska män. ManDom är namnet på gruppen som föddes ur en diskussion om maskulina stereotyper och konceptet manliggörande, och deras mål är enkelt.

“Vi vill uppmärksamma de normativa strukturer som stereotypiserar den vite, rike och välutbildade mannen i det offentliga rummet. Den etniskt svenske mannen som gått en lång utbildning och tjänar över 300 000 kr om året är enligt vår mening ett tydligt offer, och hans situation kräver att bli belyst och förbättrad,” säger sociologen Kenneth Storm, som forskar i män och maskulinitet på Uppsala Universitet.

Inspirerade av Sören Krook

Idéen till gruppen föddes när Storm för två år sedan läste en intervju med Sören Krook, där denne kallar män för den nya underklassen.

“Det gick upp ett ljus för mig och jag tänkte – han har verkligen fått något på kroken! Det må vara att vi män här i Sverige tillhör en liten grupp människor som har både pengar, status och inflytande men vi presenteras ständigt som stereotyper”, menar Storm och nämner bland annat den mäktiga affärsmannen, det romantiska geniet och krigshjälten som särskilt irriterande bilder av mandom i dagens Sverige.

Gör upp med negativa stereotyper

“Den mest omdiskuterade filmen just nu är The Social Network om Facebook-grundaren Mark Zuckerberg. En ung, vit och välutbildad man som får en bra idé och genom hårt arbete och innovation revolutionerar vårt sätt att kommunicera. Det är den typen av negativa stereotyper jag vill göra upp med”, säger Storm.

I skrivande stund har ManDom lockat runt 500 medlemmar, inklusive Sören Krook själv, men Storm förutspår att fler snabbt kommer att ansluta sig efterhand som grupper sprider sitt budskap.

“Vi har redan en del medlemmar från de större mediahusen i Sverige, samt många företagsledare och mäktiga lokalpolitiker och riksdagsledamöter, så jag räknar inte med att det blir några problem att få ut ManDoms program i offentligheten”, berättar Storm.


Översättning: CE översättningsbyrå

[social_warfare]

Facebook ersätter demokratisk process

Svenska politiker kommer att flytta val, lagförslag och andra parlamentariska grundpelare över till den sociala nätverken. Det självklara valet menar experter på nya medier. I

error: Innehållet är skyddat!