Kommittén för rättvist användande av mjukvara

Kommittén för Rättvist Användande av Mjukvara, KRAM, meddelade idag att ytterligare sju mjukvaruföretag har lagts till på deras ”svarta lista” med företag som regelbundet utför försök på mjukvara.

”Det finns inget behov av att misshandla mjukvara på detta viset så att företagen kan marknadsföra nya produkter”, säger Sven Rask, KRAM:s talesman. ”Det finns nya alternativa metoder för dessa tester nuförtiden”.

Enligt KRAM så tvingar dessa företag mjukvaran att genomgå långa, hårda tester, ofta utan någon som helst chans för mjukvaran att vila. Anställda vid mjukvaruföretagen försöker knäcka mjukvaran med all till buds stående medel och källor inom branschen säger att de anställda ofta skämtar om hur de torterar mjukvaran.

”Det är inget skämt”, säger Rask. ”Oskyldiga program tvingas in på minimala hårddiskar och utsätts för tester som får dem att krascha timme efter timme. De tvingas leva ett uselt liv i datorer som sällan eller aldrig får genomgå en defragmentering ens. När sedan mjukvaran anses ha tjänat sitt syfte så raderas den utan pardon”.

Rask säger också att mjukvaran tvingas bo i miljöer som är direkt hälsovådliga eftersom de innehåller en massa virus och buggar som kan göra mjukvaran sjuk. ”Vi vet att det finns alternativ till denna förfärliga behandling av mjukvaror” och citerade en anställd vid Microsoft, ett företag som har lyckats mycket väl med att skicka ut mjukvara på marknaden utan att testa den först.

Fotnot: KRAM är en ideell organisation som kämpar för att ge mjukvaror bättre levnadsvillkor och framtagning av ickeskadliga testmetoder för mjukvara.

error: Innehållet är skyddat!