Arbetsförmedlare: Vi vill själva kunna bestämma om medborgarna är sjuka

Landschauvinistiskt och helt utan insikt i kommunernas behov. Detta är domen från ett antal arbetsförmedlingschefer om förslaget att stänga arbetsförmedlingarna.

Att ta hänsyn till medborgarna är naturligtvis viktigt, men den får inte gå så långt att den hindrar handläggarnas möjlighet att agera i enlighet med kommunens övergripande handlingsplaner, cirkulär och arbetsmetoder.

Det säger Dorte Kristiansen, biträdande kommunchef med ansvar för arbetsförmedlingen och lokalt sysselsättningsarbete i en medelstor kommun. Hon och ett antal andra kommunledare har gått samman för att offentligt kritisera förslaget att stänga landets arbetsförmedlingar, ett förslag som stöds av de flesta partier.

Fokus på medborgarnas hälsa är både beklagligt och onödigt

För någon som Dorte Kristiansen, som har insyn i det kommunala systemet, är det tydligt att riksdagskandidaterna saknar förståelse för vad det innebär att driva en kommun i dagens Sverige.

Pernille Vermund framför populistiska och lättsmälta idéer om att låta en medicinsk expertgrupp bedöma om medborgare bör få förtidspension, flexjobb eller liknande. Och eftersom de flesta är hopplöst okunniga, tycker de att det är en bra idé. Men de har fel. Detta då läkare har ett begränsat fokus på medborgarnas hälsa, vilket är både beklagligt och onödigt, säger hon och utvecklar:

– För oss spelar det ingen roll om en medborgare har artros, schizofreni eller en ryggradsfraktur. Det vi behöver är en kommunal vision som sträcker sig över alla sektorer och som tydligt framgår i all kommunikation, både internt och externt. Och så handlar det naturligtvis om att följa, utvärdera och kontinuerligt optimera våra handböcker så att den enhetliga kommunikationen återspeglas i både vårt tal och våra handlingar. Som du märker spelar medborgarna inte riktigt någon roll i det här fallet, så både läkarna och deras fokus på hälsa är helt opassande. Det är endast handläggarna som känner till alla arbetsgångar tillräckligt väl för att kunna bedöma om den enskilde medborgaren kan inkorporeras i vår arbetsprocess.

En kommun fri från sjukdomar

Dessutom, berättar Dorte Kristiansen, har hennes kommun avskaffat idén om att man kan vara sjuk.

– I vår kommun är ingen sjuk. Så enkelt är det. Det beslutades med en överväldigande majoritet, och det är en politik som verkligen enar oss och skapar arbetsglädje, säger hon, vilket är varför hon vill kämpa med all kraft för att förhindra att delar av hennes ansvarsområde förflyttas till en statlig regi:

– Vi kommer helt enkelt inte att tillåta dem att ta det ifrån oss! Vi har kommunalt självstyre och kan därför själva avgöra om medborgarna är sjuka.

Företag i chock efter baktalsfall

Anställda på ett företag i Gislaved får psykologisk krishjälp efter ett chockerande fall av baktal. På torsdagsmorgonen var Beatrice Berg, personalchef på ett företag i

error: Innehållet är skyddat!