Humanist förvärvar verklig kompetens

En 26-årig student i idéhistoria fick en chock när något han lärt sig på universitetet visade sig kunna användas i den verkliga världen.

Martin Snickardotter är 26 år och läser tionde terminen idéhistoria på Stockholms Universitet. Just nu skriver han på sin masteruppsats ”Med kaos som slutmål: en preliminär klassificering av neostrukturalistiska drag i det postpolitiska fältet mellan Baudrillard och Žižek”. Fram till nu har han inte upplevt att några färdigheter eller kunskaper han förvärvat på universitetet i någon form kunnat användas utanför de snäva akademiska kretsarna.

Och det är han riktigt tillfreds med.

“Det man måste förstå är att de saker vi studerar är så viktiga att de inte kan användas till något alls utanför de akademiska miljöerna. Om våra idéer faktiskt kunde användas eller förstås av gemene man, skulle det väl inte finnas någon poäng med att studera dem i åratal?” frågar Snickardotter retoriskt.

Fick användbar kunskap vid ett tillfälle

Inte desto mindre fick Martin mitt under en föreläsning vid ett tillfälle förvärvad en kompetens som kan användas i praktiken och till och med av icke-akademiker. Föreläsaren förklarade nämligen som en parentes att den franske filosofen Louis Althusser kunde betraktas som den strukturella marxismens svar på en jordfelsbrytare.

Martin Snickardotter frågade och fick därpå förklarat att en sådan brytare (även känd som ”HPFI-relä”, red.) finns i alla byggnader och att den automatiskt bryter strömmen vid risk för stötar på människor och djur.

“Det är helt enkelt en väldigt smart grej att veta. Jag hade ju annars kunnat få en stöt och bli skadad när strömmen gått. Nu vet jag att jag manuellt kan stänga av den här ”jordfelsbrytaren” först och därmed helt slippa få en stöt”, förklarar Martin begeistrat.

Spännande och skrämmande

Men Martin Snickardotter är emellertid inte enbart positiv över att plötsligt förvärvat färdigheter som kan användas utanför den akademiska kretsen.

“Det var naturligtvis spännande men också lite skrämmande. Som humanist är man ju inte van vid att något man lär sig faktiskt kan användas. Lyckligtvis är jag tämligen säker på att det var en engångsföreteelse, och risken att åter få något användbart att veta är närmast icke-existerande.”


Översättning: CE översättningsbyrå

error: Innehållet är skyddat!