P4 börjar med reklam mitt i låtarna

Jan Scherman från TV4 var ute och festade med P4-chefen Jaël Waern, som blev väldigt inspirerad av TV4:s sätt att se på reklam. Så nu kommer P4 att börja köra reklam mitt i låtarna, på samma sätt som TV4 kör reklam mitt i filmerna.

I programmet Svensktoppen kommer det att upplysas om ”Nisse från Manpower” mitt i Vikingarnas senaste landsplåga. Jodå.

Men P4 är väldigt noga med att påpeka att ”reklamen placerats på ett sådant sätt att kompositionens integritet och värde inte kränks”. För att detta ska uppfyllas så följer man gällande regel (singular): Reklamen ska placeras där ”handlingen byter miljö”. Jo, det är filmspråk och Sveriges Radio har bestämt sig för att tolka det som ”mellan vers och refräng, typ”. Och om denna regel efterföljs kan man alltså garantera att ”kompositionens integritet och värde inte kränks”. Punkt.

För att testa det hela juridiskt så körde P4 ett litet pilotprojekt. De sände Arvingarnas låt ”Eloise” med två avbrott för reklam för hålfotsinlägg. Sen räknade man kallt med att kompositören Lasse Holm skulle anmäla P4 vilket han också gjorde. P4 skickade då en kassett med låten inklusive reklam till Granskningsnämnden för radio och TV. Nja, deras chef är med i samma pokerklubb som Jaël Waern så hon lämnade personligen över paketet efter ett parti och ”ett par” öl. De fick också ett gransknings-pm som beskriver låten, så att de skulle veta vad som händer där ”handlingen skiftar miljö”. Ja, ni vet vad som menas… På så sätt behövde inte ledamöterna lyssna på hela låten utan kunde läsa innantill och kontrollera att reklamen låg där ”handlingen skiftar miljö”. Ja, ni…

Och Granskningsnämnden fann att Sveriges Radio inte hade brutit mot gällande regel. Deras motivering lyder som följer: ”Reklamavbrotten ligger mellan den så kallade versen och den så kallade refrängen efter vers 1 respektive vers 2. Eftersom versen utgör en annan del av kompositionen än refrängen, anser vi att ”handlingen skiftar miljö” mellan dessa. Ja, ni vet vad som menas. Detta stärks i det gransknings-pm som bifogades kompositionen. Där står bland annat: ”Slutet på versen bygger med hjälp av en virvel på dominantackordet upp en stämning av en förväntande känsla som leder lyssnaren vidare. Man känner att snart, snaart kommer det man väntat på – refrängen! Som börjar på grundackordet.” Ordet ”vidare” bekräftar vår tes. Dessutom är det olika ackord i versen och refrängen. Därmed står det utom all rimlig tvivel att reklamen inte kan uppfattas som negativ.”

Snart är det personalfest på Sveriges Radio. Då kommer alla kanalcheferna att dricka ihop sig.

Pengar…

Kan köpa dig ett hus. Men inte ett hem. Kan köpa dig en säng. Men inte sömn. Kan köpa dig en klocka. Men inte tid.

Ursäkter & Bortförklaringar

Det skulle vara jättekul, men… Jag är tvungen att sitta uppe med en sjuk faster. Jag skulle gärna göra det, men mina ökenråttor ska ha

error: Innehållet är skyddat!