Privatisering av politiker på väg

Anders Samuelsson blir den första delvis privatägda politikern med ett sponsoravtal från Nike. Flertalet partiföreträdare är positiva till idén den.

När Anders Samuelsson kliver upp i talarstolen nästa gång blir det med orden “just do it” invävda i de politiska budskapen. Liberalernas ordförande har nämligen ingått ett sponsoravtal med Nike som innebär att Samuelsson ska marknadsföra sportföretaget i sina tal, bloggar och lagförslag. I gengäld får partiet ett okänt belopp till politiska kampanjer och bonusutdelningar till riksdagsgruppen.

Den svenska presschefen Nike, Elisa Hurtig, är entusiastisk inför samarbetet.

“Nike går in för att man gör sitt bästa och ger allt man har. Det menar vi också att Liberalerna gör. Dessutom är Anders Samuelsson ju bra på att springa, så det är självklart att han ska marknadsföra Nike” säger hon och berättar hur både partiordföranden och Liberalernas politiska sekreterare, Simon Hammarstrand, ska medverka i Nikes löpkampanj, “Rule The Road”, där det handlar om att tillryggalägga så många kilometer som möjligt under sin löprunda i Stockholm.

“Simon och jag gläder oss riktigt mycket”, säger Anders Samuelsson och understryker att privata sponsorer av politiker är helt i linje med Liberalernas hjärtefrågor. “Vi går in för tillväxt och effektivitet, och det sker inte om vi bara sitter på händerna och gör ingenting. Regeringen är rädda för reformer, experterna fruktar ett undergrävande av demokratin men Liberalerna är inte rädda. Vi säger ‘just do it’”, ler Samuelsson.


Översättning: CE översättningsbyrå

Facebook ersätter demokratisk process

Svenska politiker kommer att flytta val, lagförslag och andra parlamentariska grundpelare över till den sociala nätverken. Det självklara valet menar experter på nya medier. I

error: Innehållet är skyddat!