85 % av landets arbetslösa säger att de inte bara är statistisk

I en ny utredning om arbetslöshetens inverkan på människovärdet, säger nästan 85 % av landets arbetslösa att de ”håller med något” eller att det inte bara är ”torr statistik”.

”En ganska intressant sak vi funnit är att en överväldigande majoritet av deltagarna, 75 %, sade att de kände sig kränkta av försöken att kategorisera och dela in deras bekymmer i olika fack”, sade utredningens ordförande Livia Krasse. ”Detta var speciellt påtagligt för kvinnor mellan 30 och 49 år, samt män som varit arbetslösa i sex månader eller mer.”

Men de empiriskt mest rörande svaren gavs av de 62 % som sade att de hoppades att denna utredning till slut skulle kunna sätta ett mänskligt ansikte på deras anonyma och brydsamma situation.

”En kvinna mellan 18 och 29 år skrev att hon var en vanlig människa med namn och problem som vem som helst och absolut inte kunde beskrivas korrekt bara med kalla, statistiska siffror”, berättade Livia Krasse. ”Tyvärr så låg hennes svar inom felmarginalen på +/-3 %, så hon räknas inte.”

Dina arbetsvanor förklarade

Enligt den senaste statistiken om arbetslösheten är cirka 4 % av svenskarna arbetslösa, vilket innebär att 96 % av de arbetsföra svenskarna är anställda. Eller

error: Innehållet är skyddat!