85 % av landets arbetslösa säger att de inte bara är statistisk

I en ny utredning om arbetslöshetens inverkan på människovärdet, säger nästan 85 % av landets arbetslösa att de ”håller med något” eller att det inte bara är ”torr statistik”.

”En ganska intressant sak vi funnit är att en överväldigande majoritet av deltagarna, 75 %, sade att de kände sig kränkta av försöken att kategorisera och dela in deras bekymmer i olika fack”, sade utredningens ordförande Livia Krasse. ”Detta var speciellt påtagligt för kvinnor mellan 30 och 49 år, samt män som varit arbetslösa i sex månader eller mer.”

Men de empiriskt mest rörande svaren gavs av de 62 % som sade att de hoppades att denna utredning till slut skulle kunna sätta ett mänskligt ansikte på deras anonyma och brydsamma situation.

”En kvinna mellan 18 och 29 år skrev att hon var en vanlig människa med namn och problem som vem som helst och absolut inte kunde beskrivas korrekt bara med kalla, statistiska siffror”, berättade Livia Krasse. ”Tyvärr så låg hennes svar inom felmarginalen på +/-3 %, så hon räknas inte.”

Flickor kortare än pojkar

Skolverket har i dagarna presenterat en rapport som visar på nya könsskillnader. En inhyrd konsultfirma har kommit fram till den chockerande slutsatsen att pojkar växer

Svenska språkets nya ordlista

Alfalfa: Första bokstaven i grekiska alfabetet efter för många groggar. Andas: Död and. Ankel: Ett mycket dåligt alternativ till kärnkraft. Apport: Luckan som chimpanserna släpps

Femton tips för bättre hemsidor

Hela internet är fullt av dåligt gjorda hemsidor. Låt inte DIN hemsida bli en av de trista sidor som bara blir betraktade av de närmast

error: Innehållet är skyddat!