Gånger är inte värt mer än plus

De nuvarande räknereglerna skickar ut felaktiga signaler om att någon är värd mer än andra. Därför har en grupp elever från Rökstenens gymnasium gått samman för att upphäva räknesättens hierarki.

Vad är det som är fel med plus och minus eftersom de inte får räknas först om det förekommer gånger- eller divisionstecken senare i ett tal?

Den frågan har fått en grupp gymnasieelever från Rökstenens gymnasium på Gotland att gå samman i protest mot de nuvarande räknereglerna.

“Vi kan helt enkelt inte finna oss i att bli indoktrinerade med att någon bara utan vidare ska gå före i kön”, menar Camilla Olsson från 2.Y.

Kasper Mattesson från 3.X håller med Camilla. Han understryker att räknereglerna härstammar från en tid när det i hög grad var skillnad mellan människor.

Gymnasieeleverna menar dessutom att det är helt oacceptabelt att de ska tvingas utföra en disciplin där man först kan komma vidare när man ordnat konstanterna.

För konkurrenskraftens skull

Förslaget möter en del motstånd från landets matematiklärare. Else Zeigefinger från Fria gymnasiet i Sollentuna påpekar att räknesätten behöver vara hierarkiskt ordnade för att säkerställa att talen har ett bestämt facit.

“Man kan ju gott säga att matematiken inte är en demokratisk disciplin”, påpekar hon men anser inte att man kan göra något åt det. “Avskaffar man räknesättens hierarki medför det att ingen längre med säkerhet kan säga vad svaret på ett visst tal är.”

Men det ska inte vara något problem, menar Irman Flygt från Svenska gymnasieelevers studentorganisation (SGS).

“Nej, tvärtemot stärker det ju kreativiteten och den enskilda elevens möjlighet att utveckla sitt eget, personliga uttryck. Och det kommer ju på sikt gagna konkurrensförmågan i en globaliserad värld.”


Översättning: CE översättningsbyrå

Forskning visar: Den som viskar den ljuger

Det stämmer faktiskt. Den som viskar den ljuger. Den slutsatsen drar den banbrytande doktorsavhandlingen från Uppsala Universitet, ”Sanningshalten i lågfrekventa yttringar – från myt till

error: Innehållet är skyddat!