Stora nollor bär skulden till långsamt internet

En av de största globala internetoperatörerna har kommit fram till att den gradvisa försämringen av prestanda på internet beror på storleken på nollorna, vilka har svårare att komma igenom telefonlinjer och fiberkablar än de smalare och mer aerodynamiskt utformade ettorna.

Allteftersom internetrevolutionen ökat kraven på bandbredd i nätverkets infrastruktur, har de flesta leverantörer försökt att pressa igenom mer och mer data genom sina kablar. Resultatet har nu blivit att nätverket nu närmar sig ”nollmättnad”, vilket alltså innebär att det helt enkelt är för många nollor i kablarna för att datatrafiken skall kunna fortsätta att flyta effektivt.

En lösning är att göra nollorna mindre. UUnet har forskat intensivt på detta område utan att ännu nå några användbara resultat. ”Nollan är helt enkelt för stor”, förklarade UUnets forskningschef Derek Gadd. ”Och de nedbantade nollprototyper som vi tagit fram, tenderar att spontant brytas ned till två femmor så fort de sätts under den minsta press. Det är hopplöst.”

Ett annat alternativ man undersöker är att överge nollorna helt och hållet och istället använda ett mer ekonomiskt tecken som en punkt eller ett komma. ”En punkt är mycket mindre än en nolla och skulle ge oss mycket högre kapacitet”, säger Derek Gadd.

Han är också en av de drivande i en världsomspännande kampanj för att ersätta alla nollor med punkter, men det är en svår uppgift. Microsoft beräknar att det finns cirka 380 tusen triljoner nollor i världens datorer och att ersätta dem alla skulle bli mycket dyrbart.

”Punktkampanjen” får också kritik från flera av de större leverantörerna av mjukvara, som också startat sin egen ”Behåll nollan”-kampanj. Psions styrelseordförande rapporterades vara ”vansinnigt arg” över att någon ens kunde föreslå något sådant, och blev tvungen att lägga sig ned och räkna sin årsbonus för att komma över det.

Derek Gadd är dock övertygad om att förändringen kan genomföras snabbt och smärtfritt för alla parter. Han säger också att när Punktprogrammet är klart, kommer internet att kunna hantera den ökande trafiken i minst sex år till.

Efter detta kommer dock samma problem att inträffa med ettor, men Derek Gadd avböjer att kommentera det potentiella kaos som kommer att följa när ettmättnad uppnås. ”Det är långt in i framtiden”, förklarar han. ”Förmodligen inte ens värt att bekymra sig om.”

Lösenordstips gör bara saken värre

Arne Trygg, skadereglerare inom försäkringsbranschen, blev frustrerad i morse över den ohjälpsamma ledtråd för lösenordsåterställning som han skapade, vilket gjorde det ännu svårare att få

Ja, CIA övervakar din Facebook-profil

Dagens Dagblad kan avslöja att CIA uppnått full åtkomst till alla svenskars Facebook-profiler. Just nu kan topphemliga agenter vara i full färd att genomsöka dina

Virusvarning – det värsta hitintills

Ett nytt virus som kallas ”arbete” är i omlopp. Om du mottar något relaterat till ”arbete”, antingen via e-post, internet eller helt enkelt överlämnat från

error: Innehållet är skyddat!