Svensk forskare löser istärningsmysteriet

Kvantfysikern Isa Berg skördar internationella erkännanden efter sitt avslöjande om att istärningarna i colan försvinner, om vätskans temperatur är högre än istärningarnas. Nu hävdar en fransk forskare att det finns mer att lära om vatten.

Den 58-årige seniorforskaren Isa Berg från Stockholms Universitet är en nöjd kvinna. Hon har nämligen bevisat att det inte bara är en illusion när man upplever att istärningarna i ett glas efter en tid blir mindre – för att till sist försvinna helt.

“Istärningar är inga levande väsen och när glaset bara är öppet i toppen har det fram till nu varit ett stort mysterium hur de lyckas försvinna”, säger Isa Berg, varefter hon förbereder för den komplicerade experimentella designen som ledde till uppklarandet av det gåtfulla fenomenet.

Först gällde det att bevisa att det var något annat och att stod mer på spel än en illusion, som ett paradigm inom forskningen hävdar. Enligt denna tradition handlar det om att man ganska enkelt äter upp istärningarna utan att märka det, efterhand som man konsumerar vätskan.

För att motbevisa denna tes konstruerade Isa Berg ett experiment där hon med hjälp av en avancerad ”time-lapse-teknik” fotograferade ett glas cola fyllt med istärningar. Resultatet gick inte att ta fel på.

Det blir till vatten!

“Fotoserien visade med önskvärd tydlighet att istärningarna blev mindre och mindre. Efter en kort tid var de helt borta”, berättar Isa Berg som efter upptäckten började studera istärningarna närmare.

“Det visade sig att istärningarna består av vatten”, förklarar hon. “Man skulle inte kunna tro att det förhåller sig så för vatten är ju flytande. Men när det förvaras vid en temperatur under fryspunkten (noll grader celsius, red.), antar det en helt annan karaktär. Det blir fast – och väldigt kallt!”

Berg berättar att hon sedan upptäckte att när det frusna vattnet – istärningen – avlägsnas från frysmiljön, börjar vattnet återta sin ursprungliga, flytande form.

“Man kan väl nästan säga att istärningarna smälter”, reflekterar hon. “De lämnar inte glaset men försvinner ändå, när de blir till vatten.”

Ett tredje tillstånd?

Efter offentliggörandet av försöket, som Isa Berg vunnit det internationellt erkända Thomas Edison-priset för, har Bergs franska kollega, Olivier Piereau, lagt fram en särskilt kontroversiell tes. Piereau hävdar nämligen att vatten också kan förändra sig till något som varken är flytande eller fast:

“Det har inträffat flera gånger när jag velat koka mig ett ägg”, menar Piereau i en telefonintervju med Dagens Dagblad. “Vissa gånger glömmer jag helt att jag hällt vatten i kastrullen och när jag kommer på det finns det inte längre något vatten där.”

Han menar inte att det kan handla om att vattnet ändrat sig från flytande till fast form, får då skulle han ju fortfarande se det i kastrullen. Istället hävdar han att vattnet kan ha vad han kallar “ett tredje tillstånd”.

Tesen om ett tredje tillstånd avvisar Isa Berg dock med ett hånskratt.

“Hur skulle vatten kunna förändra sig till något som kan försvinna ur en kastrull?” frågar hon retoriskt. “Kastrullen är ju bara öppen i toppen och vatten är inte någon levande organism, så hur skulle det kunna klara av att ta sig upp?”


Översättning: CE översättningsbyrå

Pappersbaserad GPS lanserad

Ett revolutionerande alternativ till traditionell GPS-navigering är på uppgång. Pappersbaserade översikter över vägar ska göra vägbeskrivningar enklare och avlösa ostabil elektronik med bättre vetande kvinnoröster.

error: Innehållet är skyddat!