Experter är eniga: Allt orsakar cancer

Allt i världen är cancerframkallande – förutom en viss typ av ätbar svamp, som i gengäld ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Läkare rekommenderar därför att man undviker allt eller endast konsumerar det i små mängder.

För omkring tre månader sedan satt cancerforskaren Matthew Brennan framför sin datorskärm på Princeton University i USA. Han var på väg att lägga sista handen på en forskningsartikel som kopplar ihop ett ökat intag av luftmolekyler med elakartade celldelningar i strupen med upp till tio procent.

Då visste inte Brennan att hans rapport skulle få en helt unik status inom cancerforskningen. Men nu kan ett större forskarlag från Harvard upplysa att artikeln om strupcancer utgör en helt särskild lärarvetenskaplig vändpunkt.

“Nu kan vi med säkerhet säga att allt ger cancer – inklusive luft”, förklarar Yun-Li Chung, ledare för den tjugotre man stora gruppen som under de senaste månaderna samlat rapporter om alla slags cancerrisker, allt från kända synder som rökning och solarier till mindre kända riskfaktorer som lärartjänster, våldsamt väder, varmt te och källvatten. Matthew Brennans undersökning av de skadliga luftmolekylerna var pricken över i:et.

“Vi lyckades dock hitta en svampart som äts i USA, Australien och vissa asiatiska länder – som inte ger cancer”, berättar Chung entusiastiskt, men sänker blicken och tillägger, “Men den kan ge dig en blodpropp i hjärtat om du äter mer än 300 gram om dagen i över tre år och samtidigt lider av diabetes och epilepsi.”

Undvik allt

Svenska läkare är inte förvånade över forskargruppens slutsatser och har en rekommendation:

“Jag vill uppmana svenska folket att så långt det är möjligt undvika allt, eller i alla fall skära ner på det”, säger cancerforskaren Berit Stråhle, och hänvisar till en amerikansk undersökning där en grupp människor undvek allt under en period på fem månader.

“Jämfört med kontrollgruppen som undvek mycket men inte allt, klarade sig den första gruppen långt bättre. Ingen av dem fick cancer”, säger Stråhle och lyser optimistiskt.


Översättning: CE översättningsbyrå

Lokal atom går igenom halveringskris

En partikelfysiker vid Örebro universitet har upptäckt ett ovanligt exempel på en atomisk halveringskris. ”Det hela började när vi märkte att en borisotop betedde sig

Gånger är inte värt mer än plus

De nuvarande räknereglerna skickar ut felaktiga signaler om att någon är värd mer än andra. Därför har en grupp elever från Rökstenens gymnasium gått samman

error: Innehållet är skyddat!