Produkttest: Luftfräschare

Marknaden för luftfräschare har undergått något av en revolution de sista åren. En förvirrande uppsjö av produkter har inneslutit allmänheten i ett moln av exotiska dofter.

I spetsen för den tekniska utvecklingen finns de så kallade justerbara luftfräscharna. Dessa förunderliga produkter har ett flertal olika inställningar som skall passa ”alla humör och livsstilar” – ett djärvt påstående, eftersom de flesta av dessa produkter endast har tre olika inställningar.

Dessa produkters inflytande anses vara så starkt att tillverkarna påstår att luftfräscharna i själva verket kan förbättra humöret på de människor som befinner sig i närheten av den utsöndrade doften. Påståendet backas upp av vetenskapliga annonser som demonstrerar hur stressade hemmafruar förs in i ett zen-extatiskt tillstånd bara genom att trycka på luftfräscharen.

Vi på redaktionnen beslöt att prova trovärdigheten i dessa påståenden, och organiserade därför ett rigoröst test för att testa validiteten i dessa über-luftfräschare.

Vår testperson var Annelie, en 29-årig hemmamamma och smygalkoholist från Sundbyberg. Annelie lever för närvarande tillsammans med sina fyra barn i en lägenhet som socialen betalar. Med hjälp av Annelies tidigare kille, Jonte, installerade våra medhjälpare i hemlighet en luftfräschare med ”daggfrisk lugnande doft”. Luftfräscharen utrustades med en radiostyrd kontrollenhet som gav våra tekniker möjlighet att fjärrstyra de olika inställningarna.

Planen var, att utsätta Annelie för en rad stressande scenarier, där var och ett av dem föregåtts av en ökad nivå i luftfräscharens utsöndringar. Forskare hade sedan möjlighet att med hjälp av dolda kameror utvärdera Annelies reaktioner, och uppskatta luftfräscharens effekt om en sådan kunde utrönas.

Test ett

Test ett genomförs för att etablera jämförbara kontrollvärden. Luftfräscharen står på nivå ett. Alla andra förhållanden förblir oförändrade.

Reaktion: Annelie luktar förbryllat i luften. Hon lyfter helt kort upp ett av barnen, och luktar på dess blöja, innan hon fortsätter att titta på tv.

Test två

Luftfräscharen ställs upp på nivå två. Efter att ha låtit ett par minuter gå, medan lägenheten fylls av den lugnande doften, låter våra medarbetare Jonte börja banka på ytterdörren. Han yttrar en rad färgstarka uttryck avseende återbetalningen av en summa pengar som Annelie är skyldig honom.

Reaktion: Annelie verkar bli mycket uppretad. Trots luftfräscharens lugnande effekt blir hon genast involverad i en livlig diskussion med Jonte. När oväsendet från diskussionen lockar ut en av Annelies grannar från hans lägenhet, talar Annelie i egna färgstarka ordalag om för honom att han inte skall lägga sig i deras familjeangelägenheter.

Test tre

Ovetande om att våra medarbetare har bytt ut hennes vodka mot Pommac, blir Annelie alltmer orolig. I ett sista försök skruvas luftfräscharen upp till maxnivå. Efter att luftfräscharen har haft tid att verka, knackar en av våra medarbetare, förklädd till socialarbetare, på dörren. Han fortsätter att knacka i tio minuter, då förväntad respons uppnås – dörren öppnas.

Reaktion: Trots att lägenheten är fylld till max av den daggfriska, lugnande doften, verkar inte Annelie det minsta avslappnad. Denna observation bekräftas av det faktum att hon försöker sticka ner vår utklädda medarbetare med en brevkniv.

Slutsats

Bristen på samstämmighet mellan undersökningens resultat och de utlovade resultaten är svåra att förklara. Vi har avstått från att kalla marknadsföringen vilseledande av följande skäl: eftersom Annelie deltog i undersökningen utan sin egen vetskap, hade vi inte möjlighet att på förhand testa hennes luktsinne i jämförelse med nationens luktmedelvärde, varpå undersökningen har ett tveksamt empiriskt värde. Det är också troligt att effekterna av luftfräscharen kan variera beroende på bostadens konstruktion. Det är också möjligt att luftfräscharens doft förvanskades av lukten av ruttnande mat, barn- och husdjursexkrementer och den syramättade lukten av tomma flaskor, som utgör en intrikat del av Annelies bostad.

Vi hade också bara möjlighet att betrakta Annelie under loppet av en dag. Det är mycket möjligt att responsen på stimuli hade blivit en annan under de följande dagarna.

Vi planerar en uppföljande undersökning på en större demografisk grupp så snart Jonte har skrivits ut från sjukhuset.

Människor hävdar att de är smartare än ris

Molekylärbiologer vid Södertörns högskola upptäckte häromdagen att en riscell innehåller fler gener än en människocell. Upptäckten har orsakat kaos i hela landet när folk försöker

error: Innehållet är skyddat!