Många är dumma utan att veta det

Du tror kanske att du är väldigt smart. Kanske stärks du rentav i uppfattningen om du har en hög utbildning eller genom att gå en. Men mycket tyder på att du har fel. Seriös forskning från Harvard visar nämligen att många är dumma utan att vara medvetna om det.

Kate Hansson har under hela sitt 32-åriga liv betraktats som en begåvad människa. Hon var alltid bland de bästa i skolan, och senare avslutade hon en universitetsutbildning utan problem. Nyligen gjorde hon ett intelligenstest med syfte att bli medlem i Mensa, och även om hon inte blev medlem, visade resultatet att hon tillhör de fem procent mest begåvade i världen.

Därför kom det som en chock för Kate när hennes kollega på Harvard, som undervisar i beteendegenetik, berättade för henne att hon i verkligheten är ganska dum.

“Rachel (Hunsicker, forskaren bakom undersökningen, red.) visade mig sina resultat. Jag förstod ärligt talat inte mycket av den men det stod helt klart för mig att jag faktiskt är dum – men lyckligtvis gäller det även de flesta andra människor.”

Genomsnittspersonen är korkad

Rachel Hunsickers forskningsprojekt visar att mänskligheten under de senaste århundradena blivit dummare och dummare, och att det gått särskilt nerför sedan sjuttiotalet. Det avspeglar sig inte bara i intelligenskvoten:

“Det antas i allmänhet att genomsnittspersonen har en intelligenskvot – en IQ – på 100. Så blir det oavsett om människan generellt är en idiot eller ett geni”, förklarar Hunsicker.

Det är därför kollegan Kate kan vara dum som en dörr, även om hon har ett IQ på 129. Och även om man är berättigad till att upptas i Mensa (vilket kräver en IQ på 131 efter nuvarande skala, red.), kan det ändå tänkas att man är hopplöst medelbegåvad.

“Det är därför dagens genomsnittsmänniska är korkad”, säger Rachel Hunsicker och påpekar att man inte kan svära sig fri från dårskap bara för att man har en hög utbildning.

“Nivån på de höga utbildningarna sänks i och med att mänskligheten blir dummare. Det är en negativ spiral, och då flertalet är så absurt korkade är det ingen som märker det.”

Evolutionär försämring

Förklaringen till att många människor idag är så dumma, även om deras intelligenskvot och förmåga att klara sig i samhället vittnar om något annat, är enligt Rachel Hunsicker att mänskligheten genom historien genomgått en evolutionär försämring förorsakad av att fler och fler med svaga hjärnor anpassat sig och att den moderna människan helt enkelt försummat de intellektuella utmaningarna.

Och sedan sjuttiotalet har det gått helt galet, menar Rachel Hunsicker:

“På sjuttiotalet började man implementera idiotiska hippieteorier om att det är bättre att vara lycklig än att vara klok. Sedan har man kladdat med lera och slagit på trummor och samtidigt fött en massa barn med begränsad hjärnkapacitet som man försummat att utmana.”

Strimma av framtidshopp

Efter internets uppkomst blev det ännu värre. Och senare journalistiska teorier om att man ska skriva kort, klart och koncist gör det tveksamt om tendensen någonsin vänder igen.

“Det finns självklart fortfarande bra hjärnor i världen, och den mänskliga hjärnan har en fantastisk storlek. Teoretiskt sett finns det hopp där ute men det kräver att människor upphör att kräva att allt sägs i korta satser. De behöver tränas i att koncentrera sig och förstå krångliga och tvetydiga argumentationer, och de ska glömma allt om att enkel underhållning på TV är bra”, bedömer Rachel Hunsicker och varnar:

“Och det bör du helst nämna först i din artikel, för om du skriver det mer än fem rader ner så märker ingen av de dumma att det står där.”


Översättning: CE översättningsbyrå

Experter är eniga: Allt orsakar cancer

Allt i världen är cancerframkallande – förutom en viss typ av ätbar svamp, som i gengäld ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Läkare rekommenderar därför

Lokal atom går igenom halveringskris

En partikelfysiker vid Örebro universitet har upptäckt ett ovanligt exempel på en atomisk halveringskris. ”Det hela började när vi märkte att en borisotop betedde sig

error: Innehållet är skyddat!