Västerländsk civilisation bygger på 3000 års undervisning av stillasittande pojkar

I flera hundra år bedrevs all undervisning av unga män genom att de satt stilla och lyssnade på auktoritära lärare. Likväl klarade sig västvärlden någorlunda bra.

Det kan verka groteskt idag men i många tusen år har västvärlden stöttat sig på stillasittande katederundervisning. Av pojkar. Det säger i alla fall en ny rapport från Stanford University School of Education, som samtidigt påpekar att de unga manliga eleverna mycket sällan fick lov att bidra med egna åsikter under skoltidens första många år.

Pojkarna – som då alltså kunde sitta stilla i upp till åtta timmar åt gången – fick heller inte avsatt några timmar till att leka krig, träna karate eller skapa icke figurativ konst som bättre utnyttjade deras inneboende bus.

Bell gick på internatskola

Likväl bidrog dessa pojkar till att skapa den västliga civilisationen som den ser ut idag.

“Ja, det är lite galet men vi kan se att människor som Isaac Newton, Leonardo Da Vinci och Albert Einstein fått katederundervisning under hela sin barndom. Först när de kom till universitetet fick de lov att själva säga något eller bedriva forskning”, berättar en av rapportens författare, Laureen Mansley, som är professor i pedagogik.

Hon har själv svårt att förstå hur ett geni som Alexander Bell kunde komma uppfinna telefonen, trots att han gick på en auktoritär internatskola.

“De tog helt enkelt inte hänsyn till att han var pojke och därför hade svårt att sitta still och passivt ta emot undervisning. Biologi och geografi lärdes inte ut genom utflykter i skogen utan genom indoktrinering av en sträng lärare som passar betydligt bättre för flickor”, påpekar Mansley och tillägger att det därför var väldigt lyckosamt att flickorna började få formell undervisning i slutet av 1700-talet.

“Nu har de skjutit bort pojkarna från undervisningssystemet med deras överdrivna inriktning på flit och perfektionism. Den typen av snäll-flicka-uppförande kommer utan tvivel köra västvärlden i sank”, menar Mansley. Professorn skyndar sig dock att understryka att hon själv är ett undantag.


Översättning: CE översättningsbyrå

Lokal atom går igenom halveringskris

En partikelfysiker vid Örebro universitet har upptäckt ett ovanligt exempel på en atomisk halveringskris. ”Det hela började när vi märkte att en borisotop betedde sig

Gånger är inte värt mer än plus

De nuvarande räknereglerna skickar ut felaktiga signaler om att någon är värd mer än andra. Därför har en grupp elever från Rökstenens gymnasium gått samman

error: Innehållet är skyddat!