Akrylamid inte så farligt trots allt

En ny undersökning från en grupp svenska forskare motsäger de tidigare undersökningar som i maj förra året fick livsmedelsverket att gå ut med en varning för att akrylamid kunde vara cancerframkallande. Det är det visst inte.

Däremot visar en annan nyss framtagen rapport att obefogade rapporter om cancerframkallande ämnen i sig själva utgör en stor hälsorisk.

”Vi gick igenom varenda rapport av det här slaget som publicerats det senaste året”, skriver Rova Landgren som agerade konsult för rapporten som handlade om de andra rapporterna i förordet till den rapporten (alltså den som rapporterade om de andra rapporternas och dess egen hälsorisk). ”Vi fann en våg av förödelse. Det var bra när de varnade för UV-strålningens påverkan på huden och det okloka i att förvara radioaktivt avfall under sängen, men efter hand har det spårat ur totalt.”

Enligt Rova satte till exempel flertalet personer chips i halsen när de läste om de hemska rönen kring chipsen. ”Fler dog av kvävning än av chipscancer, det är säkert”, konstaterar Rova.

Listan på cancerframkallande preparat är nu så lång att hälften av alla Sveriges hypokondriker antingen svälter eller går på tunga antidepressiva medel. ”Vi är förstås även medvetna om att vår rapport kommer att föranleda en mängd ångestattacker bland folk som vet med sig att de läst alla dessa farliga rapporter.”

Alla är dock inte överens om forskargruppens slutsatser. Professor Dag Lärka vid institutionen för studier av mänskligt beteende vid Alingsås dagis var till exempel snabbt ute i lokaltidningen och motsatte sig påståendena.

”Jag har gjort egna efterforskningar. Enligt en grupp kemister från Lichtenstein är akrylamid inte alls cancerframkallande. Däremot ökar det risken för muskelvärk, ledvärk, mensvärk och bruten stortå. Och vad gäller saken att rapporteringen att rapporter skulle vara farliga kan jag bara hänvisa till min kommande rapport som visar att vissa rapporter visserligen är utomordentligt sövande men knappast hälsovådligare än att äta bröd, dricka mjölk eller sniffa lim.”

Oklassificerade lagar

Om du väntar så försvinner det. Hellrungs lag …efter att det har gjort maximal skada. Shevelsons tillägg till Hellrungs lag …och om det var illa,

Otäcka ord

Alla ord i listan nedan bör undvikas. Vissa mer än andra, men de är alla tillräckligt otäcka för att bannlysas ur det svenska språket. Visa

error: Innehållet är skyddat!