Trump föreslår världsomfattande tidszon

Vid Förenta Nationernas sammankomst idag tillkännagav Donald Trump ett förslag om att slå samman all världens tidszoner i en världsomfattande tidszon (VTZ), som skall synkroniseras med den tidigare amerikanska Eastern Time Zone.

”Andra länder har en orättvis fördel mot Förenta Staterna då de redan befinner sig i morgondagen medan USA harvar på i idag” hävdade Trump. ”Om klockan är 21.00 i Washington D.C. är det redan nästföljande morgon i London eller Paris. Detta är tveklöst en orättvisa.”

”Som det är nu, blir amerikaner snuvade på arbetstillfällen av länder som kan erbjuda 24-timmarsservice redan samma dag, på normala kontorstider. Vi kommer att jämna ut oddsen och behålla fler jobb på hemmaplan med VTZ”, fortsatte the Donald.

Om alla länder kunde enas om detta skulle jetlag vara ett minne blott, och folk som ringde utrikessamtal skulle inte behöva riskera att väcka någon.

Sakkunniga är överens om att det rådande systemet med tidszoner är förvillande. Vissa zoner använder sommartid, medan andra skiljer sig på en halvtimme. Detta orsakar onödig förvirring och sänker enligt uppskattningar världens totala BNP med 0,5 procent varje år.

”Under VTZ-reformen kan övriga länder antingen behålla sin nuvarande dygnsrytm, och bara ställa om klockorna, eller anpassa samhället totalt till den nya tiden.” Men Trump varnade för det förstnämnda alternativet, ”Det skulle vara väldigt riskabelt för andra länder att inte ta lunch samtidigt som USA. Man är antingen med oss, eller emot oss i det här.”

Storbritannien ställde sig omedelbart bakom den amerikanska planen. ”Vi stödjer våra allierade till fullo, om det så betyder att vi får sova mitt på ljusa dagen”, sa Boris Johnson. ”Dessutom har vi inga ljusa dagar här hemma, så det är inte mycket till omställning.”

Reformens motståndare, bestående av bland andra framstående biologer, hävdar att planen kommer att rubba den naturliga dygnsrytm människor har och att ”arter med människolik intelligens som delfiner och advokater kommer att utsättas för onödigt trauma av tidsomställningen”.

Frankrike, som också motsätter sig reformen, kallade den ”ytterligare ett utslag av anglomani”, och ville istället att den skulle baseras på fransk tid. President Macron medgav dock att ”det skulle inte påverka oss alltför mycket eftersom våra arbetare slutar jobba vid 12.00 hursomhelst”.

Vare sig den övriga världen tar till sig VTZ eller inte, tänker Trump implementera reformen i USA redan i oktober. ”Jag blir förvirrad när jag åker från Washington till sommarstugan. Jag har ingen koll på klockan. Är hon tio, eller är hon elva? Under min reform kommer alla att kunna kolla på ’Vita Huset’ eller ’24’ samtidigt, och alla lata Kalifornien-bor kan gå upp i kristlig tid som vi andra.”

Intervjuteknik vid nyanställning

Sätt de potentiella nyanställda i ett rum med ett bord och två stolar. Lämna dem där i två timmar utan instruktioner. När tiden är till

Köpguide för begagnade soffor

Det är dyrt att välja fel soffa. Läs vår köpguide för begagnade soffor, så har du större möjlighet att göra ett bra köp. Vad säger

Den ultimata guiden till alla typer av grillfester

Eftersom den verkligen förenar eld, djuroffer, trädfällning, alkohol och härligt friluftsliv, förblir grillfesten hemma i kvartersträdgården den mest populära av umgängesseder. Här följer en elementär

error: Innehållet är skyddat!