Volvo kräver att samåkning upphör

Volvo personvagnars vd Hans-Olov Persson har för riksdagen lagt fram de stora problem som finns med samåkning. Företagets fallande intäkter orsakas först och främst av samåkning menar Volvo. ”Dessa samåkningsgrupper gör att Volvo går miste om en rättmätig inkomst. Tre till fyra personer delar bil, vilket ger mindre slitage och nyttjande, och därmed köper man färre nya bilar. Det är ren stöld av intäkter för Volvo.”

En ny studie från Statistiska Centralbyrån (STC) stödjer Volvos påstående att samåkning ökar dramatiskt runt om i landet. De största förbrytarna är barn och ungdomar under 18 år. Nästan 99 procent av ungdomarna i denna grupp har samåkt under den senaste veckan. Studien visar också på att samåkningen har spridit sig till internet där ”vägförbrytarna” arrangerar sina brott, genom att annonsera om samåkningsgrupper.

Många riksdagsmän har dock ifrågasatt Volvos påstående att samåkning skulle skjuta på nybilsinköpen i tre till fyra år. En riksdagsman från Halland säger så här: ”Ni menar alltså att folk inte får nya bilar i gåvor från lobbyister varje år? Det påståendet är ju helt befängt!”

Efter undersökningen har regeringen genom en transportkommitté introducerat ”2002 års lag om enskild körning” vilken syftar till att minska samåkning genom att göra det olagligt att ha mer än en person i bilen. Även samåkningsfilerna kommer att stängas. Personer som ertappas med att dela bil kan dömas till böter på upp till 25 000 kr eller ett års fängelse.

Ytterligare vittnesmål har framkommit till transportkommittén som pekar på att det finns personer, ofta av utländsk härkomst, som erbjuder skjuts mot betalning i bilar som kallas för ”taxi”. De har gula nummerskyltar på bilarna och åker runt på gatorna för att finna eventuella ”kunder” som vill åka med.

En motståndare till förslaget, Johan Eklund, säger så här: ”Hans-Olov Persson måste vakna upp ur sin sömn! Jag har inte köpt en ny bil på sex år! Jag åker med mina vänner eller med mina föräldrar. Ibland så går jag till jobbet. Även om de genomför den här lagen kommer folk att samåka. Det kanske innebär att de måste gömma sig i bagaget, men de kommer att fortsätta.”

Många småbarnsföräldrar är oroade över vad den nya lagstiftningen kommer att göra för deras hektiska liv. Susanne Mattson, Hörby, säger ”Det kan bli lite besvärligt, men jag får väl låta min lille Linus själv köra minibilen till fotbollsträningen. Han når pedalerna själv nu och jag vill ju inte bryta några lagar.”

Svenska Statoil AB samt anställda på Vägverket tycker att förslaget att stoppa samåkning är väldigt viktigt och riktigt.

Pappersbaserad GPS lanserad

Ett revolutionerande alternativ till traditionell GPS-navigering är på uppgång. Pappersbaserade översikter över vägar ska göra vägbeskrivningar enklare och avlösa ostabil elektronik med bättre vetande kvinnoröster.

error: Innehållet är skyddat!