Dina arbetsvanor förklarade

Enligt den senaste statistiken om arbetslösheten är cirka 4 % av svenskarna arbetslösa, vilket innebär att 96 % av de arbetsföra svenskarna är anställda. Eller åtminstone så klagar de inte.

Om vi förutsätter att dessa 96 % är på sitt arbete nu och om vi sedan applicerar den välkända 80/20-regeln – det vill säga att 20 % av orsaken är ansvarig för 80 % av effekten – så är 20 % av de dryga 4 miljoner svenskar som arbetar alltså ansvariga för 80 % av det jobb som faktiskt blir utfört.

För att tala klartext, så betyder detta att 864 000 svenskar gör så gott som allting, medan ungefär 3,5 miljoner av de andra – som ändå tillhör dem som HAR ett arbete – gör väldigt lite, relativt sett.

Om vi sedan tittar på detta i formen av arbetsenheter, ser vi att varje medlem i 20 %-gruppen producerar fyra arbetsenheter (eftersom 20 x 4 = 80), medan varje medlem av 80 %-gruppen endast producerar en fjärdedels arbetsenhet (eftersom 80 x 1/4 = 20). Det är alltså så, att dessa 864 000 svenskar arbetar otroliga 1600 % hårdare – eller bättre, effektivare, eller vilken term man nu vill använda – än de andra 3,5 miljonerna. Så…

Så om de nu verkligen är på arbetet, men ändå bara åstadkommer en sextondel så mycket, vad i helskotta gör dessa 3,5 miljoner människor under större delen av sin arbetstid, egentligen?

Läser sådant här.

error: Innehållet är skyddat!