Pappersbaserad GPS lanserad

Ett revolutionerande alternativ till traditionell GPS-navigering är på uppgång. Pappersbaserade översikter över vägar ska göra vägbeskrivningar enklare och avlösa ostabil elektronik med bättre vetande kvinnoröster.

Det svenska företaget PaperPlan planerar att ge stora GPS-producenter som Garmin och TomTom svidande konkurrens.

På måndag lanserar företaget nämligen sin nya produkt KARTA (Kollektiv Analog RuttTeknologiAtlas), som personerna bakom menar ska göra vägbeskrivningar till ett allmänt nöje för såväl bilens förare som passagerare.

Chefsingenjör Sören Vägrén förklarar hur den nya ”pappers-GPS:en” fungerar.

“Vi använder en avancerad skaleringsteknik för att visa allt från mindre byar till hela landet som teckningar. Det färdiga resultatet trycker vi på papper, som varken kräver ström eller satellitförbindelser, och inte heller talar med dig på ett nedlåtande och robotaktigt sätt.”

Men frånvaron av upplysande elektronik är inte den enda fördelen med den nya tekniken.

“Med KARTA blir färdbeskrivningen en kollektiv upplevelse, som innefattar alla på resan. Tänk hur härligt det blir att höra sin flickvän beskriva vägen utifrån vår pappers-GPS, istället för en opersonlig robotröst. Det tror jag säkert att alla värdesätter”, berättar Sören Vägrén entusiastiskt.


Översättning: CE översättningsbyrå

Svenskarna litar på Aktuellts historier

89 procent av svenskarna tror att Aktuellts historier är äkta. Det är enligt SVT:s generaldirektör, Maria Paraból, mycket upprörande. “Det har aldrig varit vår mening

error: Innehållet är skyddat!