Strid om ord splittrar lingvister

Ett helt vanligt ord blev i helgen föremål för en dramatisk konflikt bland svenska lingvister.

Påståendet om att ordet ”uggla” inte, som hittills antagits, är ett substantiv, har skakat om den svenska lingvistmiljön. Konferensen Språk, Kön och Klass skulle ha pågått fram till kl. 15 på söndagseftermiddagen men redan 14:32 valde det Sydsvenska Universitetet att avbryta arrangemanget i förtid med hänsyn till deltagarnas säkerhet.

Ett anonymt ögonvittne berättar upprört om den starkt personliga och närmast hetsliknande diskussionen. ”När Roger Nordahl presenterade sitt argument för att uggla framöver bör betraktas som ett reflexivt verb, löpte Ove Lundgren amok”, förklarar det chockade vittnet, som nu fruktar för Svenskt lingvistförbunds framtid. Lektor vid Center för Retorik i Malmö, Ove Lundgren, sade enligt vittnet att Roger Nordahls påstående var ett hån mot svensk språkforskning och att hela diskussionen var som taget ur ett Yrrolmanuskript. ”Ett absurt drama! Ja, det sa han!”, väser ögonvittnet innan han skakar på huvudet, vänder på klacken och går.

Vetenskapsmedarbetaren i Svenska språkrådet, Birgitta Lätt, är inte lika orolig. “Uggleproblematiken gäller så viktiga ämnen att kontroverser är helt väntade. Det var onödigt lömskt av Ove Lundgren att göra det till ett självständigt problem att ingen vet vad ordet betyder, men lingvister är ju förnuftiga människor, så månne inte lugnet sänka sig snart?” Birgitta Lätt kallar i övrigt påståendet om uggla som ett reflexivt verb för ”modigt, men långt ifrån överbevisat”.

”Med hänvisning till sydfranska ugglor är det tydligt att vi har att göra med ett substantiv”, säger hon och tillägger: ”dessutom har forskningen länge dokumenterat att det handlar om ett sammansatt substantiv, där första ledet består av namnet på Kalmars djurpark medan sista ledet är en musikterm!”

Dagens Dagblad ville gärna ha en kommentar från Ove Lundgren och Roger Nordahl men båda vägrade att uttala sig för medierna, som ansåg att den andra kunde uttala sig.


Översättning: CE översättningsbyrå

Genitivapostrof ger dagsböter

Jensen’s Bøfhus blev nyligen anmälda för olovlig användning av genitivapostrof. Denna anmälan är endast en i mängden av apostrofärenden som varje dag väller in. Språkpolisen

Finska – det nya världsspråket?

”Har tiden kommit för det finska språket att intaga platsen som ett världsspråk?” Det är uppenbart att det är svårt att besvara en sådan fråga

error: Innehållet är skyddat!