Vaneförbrytares harmoniska uppväxt förbryllar forskarna

Jakob von Lewenhaupt har suttit i fängelse i nästan halva sitt 50-åriga liv. Men han har inte haft någon dålig barndom, och det gör honom till en gåta för den kriminalvetenskapliga forskningen.

Vaneförbrytaren Jakob von Lewenhaupts kriminella bana började redan när han som 23-åring begick väpnat rån på den lokala stormarknaden. Han fick ett fängelsestraff och blodad tand. Efter det har han befunnit sig på fri fot högst åtta månader åt gången.

Det framgår av självbiografin Livsstilsförbrytaren om Jakob von Lewenhaupt som utkom i mitten av oktober. Boken nämner att Jakob von Lewenhaupt växte upp i en trygg och förmögen familj som aldrig försummade eller förolämpade honom.

“Det är en fullständig gåta och helt oförklarligt hur en vaneförbrytare kan växa upp under sådana gynnsamma villkor”, menar kriminalsociologen Per P.P. Persson, som med sina många års forskarerfarenhet känner till vetenskapens slutsatser som sin egen bakficka.

Som humlan som inte kan flyga

Jakob von Lewenhaupt beskriver i Livsstilsförbrytaren sin barndom som sorglös och präglad av normala intressen. Föräldrarna Alice och Joachim lade ner mycket tid på Jakob och hans två yngre syskon, Victoria och Johannes.

Avsaknaden av övergrepp och andra barndomstrauman har väckt stor förundran hos kriminologer, som jämför Jakob von Lewenhaupt med humlor som flyger även om det borde vara omöjligt.

“Vi har analyserat boken och sökt upp källor, som alla bekräftar att Jakob von Lewenhaupt var en välfungerande och harmonisk kille som växte upp i en välfungerande och harmonisk miljö. I nuvarande forskning går det inte att hitta något som kan förklara hur det kan hänga samman”, erkänner Persson.

Han har därför tagit initiativ till en konferens för kriminalsociologiska forskare i en förhoppning om att man tillsammans ska kunna kasta nytt ljus över fenomenet.

Kanske något han ätit

Den brittiska antropologen och socialpsykologen Wade Sunchester, som i många år undersökt sammanhangen mellan kostvanor och kriminalitet, är huvudtalare på konferensen.

Han menar att förklaringen kanske går att hitta i kosten:

“Även om man anser att man haft en lycklig barndom, kan det kanske hända att man inte fått tillräckligt med kostfiber, eller fisk två gånger i veckan. Den vinkeln har de svenska forskarna inte belyst men jag tror att det finns goda chanser för att förklaringen går att hitta där.”

Enligt Jakob von Lewenhaupt själv beror hans kriminalitet uteslutande på att han gillar spänningen och ändå aldrig hade några ambitioner om att få arbete och familj. Men den förklaringen köper varken Per P.P. Persson eller Wade Sunchester.

“Kriminella har en förmåga att efterrationalisera sina handlingar, och därför ska man inte bara köpa deras egna förklaringar”, varnar Persson, medan Sunchester understryker att bristande ambitioner kan bero på felaktig näring.


Översättning: CE översättningsbyrå

Gånger är inte värt mer än plus

De nuvarande räknereglerna skickar ut felaktiga signaler om att någon är värd mer än andra. Därför har en grupp elever från Rökstenens gymnasium gått samman

Lokal atom går igenom halveringskris

En partikelfysiker vid Örebro universitet har upptäckt ett ovanligt exempel på en atomisk halveringskris. ”Det hela började när vi märkte att en borisotop betedde sig

Svensk forskare löser istärningsmysteriet

Kvantfysikern Isa Berg skördar internationella erkännanden efter sitt avslöjande om att istärningarna i colan försvinner, om vätskans temperatur är högre än istärningarnas. Nu hävdar en

error: Innehållet är skyddat!