Fallskärmen

Du är en av två personer på ett flygplan som håller på att störta. Det finns bara en fallskärm ombord. Hur agerar du?

Pessimisten: Du vägrar att ta fallskärmen eftersom du riskerar att dö när du hoppar.

Optimisten: Du vägrar att ta fallskärmen eftersom det finns människor som klarat sig helskinnade ur krascher liknande den du håller på att uppleva.

Den förhalande: Du spelar Monopol mot den andra på flygplanet för att se vem som får fallskärmen.

Byråkraten: Du ringer Statens Provningsanstalt och ber dem göra en undersökning angående användandet av fallskärmar i flermotoriga flygplan som befinner sig i nödläge.

Advokaten: Du kräver att få fallskärmen som ersättning för att kunna hjälpa den andra personen ombord att stämma flygbolaget.

Doktorn: Du säger åt den andra att du måste genomföra fler tester, sedan tar du fallskärmen för att hinna i tid till din nästa patient.

Försäljaren: Du säljer fallskärmen till den andra personen till överpris och ber att få namnet på hans släkt och vänner så att du ska kunna kolla om de också behöver en fallskärm.

Kronofogden: Du konfiskerar fallskärmen tillsammans med den andres bagage, plånbok och guldtänder.

Ingenjören: Du tillverkar en fallskärm åt den andre utav gardinerna och tandtråd.

Forskaren: Du ger den andre fallskärmen och ber honom att skicka dig en rapport på hur bra den fungerade.

Matematikern: Du vägrar att ta emot fallskärmen om du inte får bevis på att den fungerar i alla lägen.

Filosofen: Du frågar den andre hur han kan vara så säker på att fallskärmen överhuvudtaget existerar.

Språkgeniet: Du läser instruktionsboken för fallskärmen på alla fyra språken.

Dataingenjören: Du tillverkar en maskin som kan hantera fallskärmen lika väl som en människa skulle ha gjort.

Ekonomen: Du gör en marknadsundersökning där du med jämna mellanrum frågar den andre hur mycket han är villig att betala för fallskärmen.

Psykoanalytikern: Du frågar den andre vad fallskärmens form påminner honom om.

Skådespelaren: Du binder fast den andre så att han kan se hur du genomför en monolog där huvudpersonen är någon som sitter fast i ett störtande flygplan utan fallskärm.

Konstnären: Du hänger upp fallskärmen på väggen och signerar den.

Moderaten: Precis innan du hoppar ur flygplanet med fallskärmen på dig säger du till den andre att jobba hårt och inte förvänta sig några allmosor.

Socialdemokraten: Du frågar den andre om han har en femtiolapp så att du kan köpa en sax och dela fallskärmen i två.

Folkpartisten: Efter att du påmint den andre om hans rätt att äga en fallskärm tar du den och hoppar ut.

Miljöpartisten: Du vägrar att ta emot fallskärmen om den inte är biologiskt nedbrytbar.

Piketpolisen: Du slår den andre medvetslös med fallskärmen.

Den målmedvetne: Det enda vettiga att göra är att ta fallskärmen eftersom den fria markanden kommer att ta hand om den andre.

Husockupanten: Du lindar in dig i fallskärmen och vägrar att komma ut.

Spelaren: Du slår vad med den andre om hur lång tid det tar innan ni kraschar.

Bilmekanikern: Så länge du tittar på flygplansmotorn så funkar den.

Den överoptimistiske: Du säger åt den andre att inte oroa sig eftersom det inte kommer att ta lång tid för dig att lära sig hur man lagar planet.

Chefen för Socialstyrelsen: Du utfärdar ett förbud mot fallskärmshoppning eftersom man kan dö av det.

Ordföranden i Fallskärmstillverkarnas Riksförbund: Du förklarar tålmodigt att trots en del otroliga sammanträffanden så finns det inte något som helst samband mellan fallskärmshoppning och dödsfall.

Jorden snurrar snart åt andra hållet

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC som presenterades för världens beslutfattare i onsdags visar på att klimatförändringen går mycket fortare än beräknat. Följderna kan

Hundens egna regler

Att jaga katter: När du jagar katter, se till att du aldrig – riktigt – fångar dem. Det förstör allt det roliga. Besökare: Fastställ snabbt

error: Innehållet är skyddat!