För att behålla läsarnas intresse på webben fokuserar sajterna på att hålla artiklarna korta och rubrikerna klatschiga, intressanta och likaså korta, så länge inte poängen går förlorad

Internetsajterna fokuserar allt mer på att försöka göra sina artiklar och rubriker kortare, mer koncisa och dessutom se till att undvika upprepningar, utan att gå miste om historiens poäng, i ett försök att ta hänsyn till internetanvändarnas brist på tid och koncentration. Detta görs med syftet att få läsarna intresserade av mer än bara rubriken eller en eller ett par stycken av texten. Risken är att textens första stycke är för långt eller invecklat, vilket innebär att läsaren lätt känner sig oengagerad eller osäker. Dessutom kan texten misslyckas med att ingjuta vidare intresse hos läsaren, då de första raderna berättar tillräckligt för att läsaren ska vilja eller orka fortsätta ägna texten uppmärksamhet. Det gäller att inledningen lovar läsaren fortsatt intresse i den text som följer, och inte avslöjar allt redan i de första par meningarna eller styckena av artikeln eller beskrivningen i fråga.

”På webben har inte människor speciellt stor koncentrationsförmåga, varför du måste hålla meningarna korta och undvika långrandighet. Informationen som delges läsaren i meningarna i fråga måste hållas kort, koncis och klatschig, utan att förlora sitt förklarande innehåll för själva artikeln eller beskrivningen” säger en webbdesignexperten Ulrik Antonsson-Dal som vill vara anonym. ”Ett sätt att gå till väga är att ha så få citat som möjligt, vare sig det är från läsare, kunder eller så kallade experter. På det viset kan du lätt förkorta eller kanske helt enkelt utelämna dem, eftersom det som sägs är upprepande eller långrandigt, och knappast tillför något nytt, som inte redan sagts tidigare i din artikel eller beskrivning.”

Fem steg till en hälsosammare diet

1. Skriv upp dina tio favoriträtter. 2. Skriv upp dina fem favoritdrycker. 3. Skriv upp alla gröna grönsaker som ser ut som sjögräs, hårbollar eller

Väldigt korta böcker

Denna vecka tipsar vi om väldigt korta böcker. Faktum är att ingen av böckerna nedan tar mer än två minuter att läsa. Så om du

Irland förbereder för avfärd

Irlands premiärminister, Jacob O’More, har förklarat att Irland kommer att kasta loss och segla ned till Medelhavet, eller möjligen ekvatorn, för att njuta av lite

error: Innehållet är skyddat!