Lantbrukare vill arrangera Världsbanksmötet

Ytterligare en aktör har givit sig in i kampen om var nästa Världsbanksmöte skall hållas.

Länge betraktades Stockholm som den självklara arrangörsstaden. Sedan gav sig Lars Thörnman in i debatten och förespråkade Kiruna. Nu kommer lantbrukare Nataniel Johnsson i Morsvattnet med ett eget förslag. Han ställer sin gård på 75 tunnland och tillhörande utrymmen till gratis förfogande. Delegaterna kan bo i det gamla svinstallet. ”Med lite såpa och vatten kommer de känna sig riktigt som hemma,” säger Nataniel.

”Till konferenssal kan man använda ladan. Halmen som finns kvar på golvet kan vara bra skydd om det skulle gå vilt till i debatten” fortsätter han. För demonstrationerna är det väl försörjt enligt Johnsson, ”Hela åkern är full med sten”.

Det enda krav Nataniel har är att poliskedjan ställer upp sig till vänster om gödselstacken. ”Så att stenarna hamnar där jag tänkt det”.

Stressens fördelar

Eftersom stress, spänningar och utbrändhet är så populärt bland anställda har Socialstyrelsens forskningsinstitut kommit fram till följande slutsats; vi vill vara konstant stressade! Studier av

Öka stressen i ditt liv

Vägra att göra något åt problem som ligger och mal. Skjut upp, grubbla och om möjligt, avstå från en del sömn på kuppen. Gör en

error: Innehållet är skyddat!