Mobiltelefoner orsakar galna kosjukan?

I ytterligare en larmrapport, om risker med användning av mobiltelefoner, hävdar en grupp vetenskapsmän att de hittat en källa till den svårförklarliga åkomman – benämnd galna kosjukan – hos kor. Slutsatsen baseras på observationer av ett par belgiska biffkor som pratade i mobiltelefoner. Rapporten konstaterar dessutom ett samband med ökad frekvens av ögontumörer samt hjärnskador.

“Vi var medvetna att mobiltelefoner var farliga, och vi visste att kor är nyfikna på trådlös teknologi. Det var först när vi såg kor använda mobiltelefoner som vi kopplade ihop det hela”, säger forskningschef Rolf Ågren, som också personligen observerade kreaturen på en gård utanför Östhammar. I ett försök att avlyssna konversationerna, säger Ågren att man inte kunde snappa upp ett enda ord. “Typiskt när det gäller mobiltelefonanvändare, att inte ha något att säga”, konstaterar Ågren.

Mobiltelefonindustrin, som redan drabbats av forskarrön om samband mellan mobiltelefoni och hjärnskador, avvisar omedelbart den senaste rapporten. “Att ens antyda att mobiltelefoner på något sätt skulle kunna orsaka galna kosjukan, är lika absurt som att påstå att kor ens kan använda mobiltelefoner”, kommenterade Nokias presschef Jorma Tikkanen. När Tikkanen fick se bildbevis (se bild) från forskarna, blev han märkbart illa berörd. “Voj vitto”, utbrast han. “Vad har vi gjort?!”

Gösta Evertsson, nötbonde på Österlen, berättar att han, som flera andra bönder, använt mobiltelefoner i flera år för att hålla kontakten med sin boskap. “För di mesta, så har ja ringt upp dom för å säj te dom att de e dags te slakt”, förklarar han. “Ja brukar säga ‘Hallå Rosa, ta me daj Rutan å Bella å kom opp så ja kan skjuta er i skallen å skära opp strupen, okej?’ Det sparar maj masser me tid å slippa samla in dom, å sen slipper ja ju se deras stora bruna ögon.”

Sedan Gösta tagit del av rapporten, tog han tillbaka mobiltelefonerna från korna. “Dä va ingen roli sak”, berättar Evertsson. “Snacka om galna kor, efter att ja tog telifonerna från dom!”

Innan rapportens publicering, ansåg forskare att galna kosjukan – bovine spongiform encphalopathy (BSE) – orsakades av muterade proteiner, kallade prioner, eller möjligen av mycken tobakskonsumtion. Förra året uteslöt man tobak som faktor, eftersom en studie visat att cigarettrökning hade minskat med 45 % mellan åren 1995 och 2000, samtidigt som antalet BSE-fall hade ökat.

Rapporten om mobiltelefoner skänker dock ett visst hopp till de drabbade, i förhoppning om att sjukdomen kan klaras upp genom att hindra boskapen från mobil kommunikation. Dessutom hoppas man också kunna stämma den blomstrande telekomindustrin på rätt feta belopp, i storleksordningen 5-10 miljoner svenska kronor.

Hur man behandlar holländare

Försök aldrig någonsin att tala holländska, även om du har bott i Nederländerna i mer än fem år. Det kommer inte bara att ge dig

Kalorier som inte räknas

På stående fot All mat man äter när man står upp är kalorifri. Varför det förhåller sig på detta vis är inte helt klargjort, men

error: Innehållet är skyddat!