Svenska tecken på internet

På internet och i e-post sammanhang har vi fått vänja oss vid att de svenska bokstäverna å, ä och ö inte alltid kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

Redan till nyår ersätts både å och ä av a. Vid paföljande halvarskiffte ersätts ö med o. Vidare tas VERSALA bokstaver bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta både k och s med c.

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut samma bocctav två ganger efter varandra.

har upctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovannamda regel om dubel conconant blir det camandraget til et encelt c.

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercats i ala cina ctavningar av z som ju anvandc valdigt calan i vart sprak idag.

licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj…) av j. pa sama cat anvandc q mer frecvent genom at ercata ng.

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i oc j-juden med j, de later ju anda ljka.

cyftet ar, papecar cvenca cprakmyndjgheten, at verca for ocad forctalce melan manjzor.

Ny version av Netscapes webbläsare

De 14 användare i världen som fortfarande använder Netscape Navigator som webbläsare jublade i veckan över att version 9 av Netscape nu äntligen är släppt.

Katter vs. ungdomar

De är dina vänner, om du ger dem mat. De pratar med dig, men du förstår inte vad de säger. De tenderar att löpa amok

error: Innehållet är skyddat!