Svenska tecken på internet

På internet och i e-post sammanhang har vi fått vänja oss vid att de svenska bokstäverna å, ä och ö inte alltid kan användas. SSM, Svenska SpråkMyndigheten har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

Redan till nyår ersätts både å och ä av a. Vid paföljande halvarskiffte ersätts ö med o. Vidare tas VERSALA bokstaver bort. de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har forslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan utalas pa tva olika satt, onskar man utnytja till fullo genom att helt ersatta både k och s med c.

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occca. det ancec onodigt att ccriva ut samma bocctav två ganger efter varandra.

har upctar et carcilt problem med boctaven x. det overgar til at ctavac cc, men med hanvicning til ovannamda regel om dubel conconant blir det camandraget til et encelt c.

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercats i ala cina ctavningar av z som ju anvandc valdigt calan i vart sprak idag.

licaca ercats ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj…) av j. pa sama cat anvandc q mer frecvent genom at ercata ng.

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i oc j-juden med j, de later ju anda ljka.

cyftet ar, papecar cvenca cprakmyndjgheten, at verca for ocad forctalce melan manjzor.

Forskare kartlägger DNA i ris

Forskare har slutfört sin undersökning om DNA-serien i en av världens mest använda basfödor; riset. Det var en svår uppgift eftersom man har upptäckt att

Kaffeberoende man förnekar sömnproblem

André Grönberg förnekade igår inför sina arbetskamrater att hans kaffedrickande stör hans nattsömn. ”Jag har inga problem att sova”, sade Grönberg. ”Varenda natt sover jag

Den ultimata guiden till alla typer av grillfester

Eftersom den verkligen förenar eld, djuroffer, trädfällning, alkohol och härligt friluftsliv, förblir grillfesten hemma i kvartersträdgården den mest populära av umgängesseder. Här följer en elementär

Dumma lagar i USA

Barn i West Virginia får inte gå till skolan med dålig andedräkt. Massachusetts är aktiva lagstiftare, 1659 förbjöds julen på grund av sin hedniska bakgrund.

error: Innehållet är skyddat!