Icke godkända tysta minuter kostar Sverige två miljarder om året

Enligt en ny rapport från SCB kostar icke godkända tysta minuter Sverige två miljarder om året i uteblivna intäkter. Och denna siffra fortsätter att stiga.

Bara det sista året har över nittioåtta tysta minuter hållits, för allt från skrotning av bil till diskvalificering i pajbakningstävling, och som återföljts 78 procent av minst halva befolkningen.

Rapporten avslöjar att resultatet motsvarar ett bortfall på över sex miljoner arbetstimmar och tros vara en bidragande orsak till att Sverige tappat ytterligare två placeringar i tillväxtstatistiken, från 35:e till 37:e plats.

Situationen fortsätter att bli värre i takt med att ännu fler icke godkända tysta minuter föreslås hållas i år. En psykolog förklarar det hela med att ”Det är en märklig period Sverige befinner sig i just nu. Vi har visserligen alltid hållit tysta minuter för krig och katastrofer och undantagsvis även för vissa lokala dödsfall men denna ökade takt att utåt visa vår sorg har ökat exceptionellt.”

Även amerikanarna insisterar att de två tysta minuter som hölls världen över den 11:e september skulle ökas på med en minut per år, och så skulle det fortsätta tills någon bättring stod att finna.

SCB föreslår istället att kungen i framtiden ska ges befogenhet att godkänna alla tystnader och att de som efter det fortsätter att vara tysta ska betala böter på 1 500 kr eller åläggas två månader i fängelse, beroende på vilket som passar bäst för aktieägarna.

Saker livet lärt dig vid 50

Det man bäst minns av regeringens förehavanden, är alla skandaler. Du bör aldrig antyda för en kvinna att hon kan vara gravid, om hon inte

Trump föreslår världsomfattande tidszon

Vid Förenta Nationernas sammankomst idag tillkännagav Donald Trump ett förslag om att slå samman all världens tidszoner i en världsomfattande tidszon (VTZ), som skall synkroniseras

error: Innehållet är skyddat!