Råd & Rön säger att Råd & Rön är farlig

Tidningen Råd & Rön har utfärdat en säkerhetsvarning rörande det senaste numret av sin egen tidning. Man säger att den populära tidningen lätt slår ihop sig om man inte håller i den ordentligt, att den har knutits till ett antal sårskador på händer och fingrar samt att den är mycket eldfarlig.

I det senaste numret kräver därför tidningen att Konsumentverket, som är ansvariga utgivare, återkallar detta nummer baserat på resultaten av de säkerhetstest som publiceras i det.

”Många i vår testpanel fick skärsår av papperet och fann dessutom att tidningen vid flertalet tillfällen fattade eld när den utsattes för en värmekälla såsom en tändsticka”, säger tidningen i sin rapport.

”Dessutom är det mycket troligt att tidningen skulle ha slagit ihop sig, om det inte varit för de mekaniska bläddringsverktyg som användes av testpanelen.”

Konsumenter som vill ha oberoende konsumentinformation i tidningsformat bör därför undvika det senaste numret av Råd & Rön, tills säkerheten rörande detta nummer har rättats till, avslutar man rapporten.

Mer information om säkerhetsvarningen finns i det senaste numret av Råd & Rön.

Dags att städa internet

Vad inte alla känner till är att internet måste stängas ner för underhåll och städning 24 timmar om året. Städprocessen, som tar bort död e-post,

error: Innehållet är skyddat!